??xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?--|站首页 |站首页|北京特色东方医药研究?/description> zh-cn http://www.barkf.com/cn/rss/rss_index.xml 版权所有:北京特色东方医药研究?nbsp;  地址Q北京市昌^区昌崔\U石? 邮编Q?02200  联系电话:(010)69724481 传真:(010)69742691 电子邮箱:teseyiyao@126.com  

技术支持:林浩|络   免费热线Q?000-010-245

京ICP?3032465?/span> 互联|药品信息服务资D书:Q京Q?非经营?2018-0076

 
 
点击q里l我发消? src=

 

]]>
周五, 08 1?2021 09:36:46 +0800 周五, 08 1?2021 09:36:46 +0800 |站首页 http://www.barkf.com/upload/weblogo/2013041512505215.swf 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?/title> <link><![CDATA[http://www.barkf.com/]]></link> </image> <item> <title>帮助说明 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) |站首页 mpad_help 什么是RSS 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) |站首页 whatisrss 关于我们 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) |站首页 about                   北京特色东方医药研究院简?/FONT>
   Q前wؓQ北京昌q东方特色医药培训学校)成立?2000 q初。在q几q的特色ȝ技术的培训斚wQ做Z优异的成l,至今已D办各U类型的培训班有Q不同层ơ的针刀培训班(手法、解剖等Q、疑隄特色疗法培训班、颈臂腰腿痛临床q修班、刃针疗法培训班、中华特色膏药培训班、激能电摩培训班、注疗法培训班、脊p衡疗法岐轩脉法免费培训班、套针免费班等不同形式的培训班Qƈ得到各期学员的一致赞扬?nbsp;     
   2005 q?1 月,北京昌^东方特色医药培训学校被中国企业文化促q会、中国企业报C、中国质量与品牌杂志C、中国十大知名医药培训学校组l委员会在北京h民大会堂授予“中国十大知名医药培训学校”称受培训学校成立至今,已经培养了近万名临床诊疗dQ学员遍布全国各地及澛_利亚、香港、台湾、新加坡、马来西亚等C均成为各自医疗机构中的骨q力量。目前培训学校依托北京特色东方医药研I雄厚的医疗技术实力,U承“注重新技术诊疗经验传授,新技术床疗效提升”的教育理念Q将会ؓC会输送越来越多的优秀临床诊疗d?/FONT>

    10q岁月,U淀了北京特色东方研I拼搏高效、负责感恩的企业文化Q?0q风雨,锤炼了北京特色东方医药研I一丝不苟、精益求_教学品质?0q_不过沧v一_,却已崛v一个特色教育品牌?/FONT>

    地址Q北京市昌^环\56?/FONT>

    联系人:董老师、王老师

    联系方式Q?10-69724481Q?10-69752691

    手机Q?5901484245

    E-mail:teseyiyao@126.com

    QQ:910346558

   |址Q?A href="http://www.barkf.com">www.barkf.com

   淘宝店:http://dongfangyiyao.taobao.com

 

     

]]>
联系我们 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) |站首页 contact

一、联pL?nbsp;
 
    ?nbsp;   址Q北京市昌^环\56?nbsp; 北京特色东方医药研究?/FONT>

    通信地址Q北京市昌^?013信箱    邮政~码Q?02200 

    联系人:董昌?/FONT>

    联系电话QTELQ:010?9724481Q?3701162091  

    传真QFAXQ:010?9742691

    E-mail:    teseyiyao@126.com

 

二、汇ƾ方?/FONT>  

    单位汇款账号

    开户银行:北京银行昌^支行

    开 ?名:北京特色东方医药研究?nbsp;      

    ?nbsp;   P01090357910120109017954

   ————————————————?/FONT>

    个h汇款账号

    开户银行:中国农业银行昌^支行

    开 ?名:董林?nbsp;     

    ?nbsp;   P622  848  0010  0297  44116

    ------------------------------------

    开户银行:中国邮政储蓄银行昌^支行

    开 ?名:董林?nbsp;      

    ?nbsp;   P622  1881  0000  3636  6052

 

三、学习班报到交通\

?nbsp; 北京火R站乘地铁到积水潭站下车,从地铁站的A出口 (西厅北出?上来Q向?00cx?45快?81路?88路公交R到昌q环南路站下R卛_?/FONT>

?nbsp; 北京西站下R直接?7路?3路公交R到积水潭桥东站下车马路对面换?45快?81路?88路公交R到昌q环南路站下R卛_?/FONT>

?nbsp; 首都飞机Z车直接乘机场快轨C直门站下换乘地铁2L到积水潭站下, 从A出口 (西厅北出? 上来Q向?00cx?45快?81路?88路公交R到昌q环南路站下R卛_?/FONT>

?北京南站乘地?L到玄武门站换乘地?L到积水潭站下车,从地铁站的A出口 (西厅北出?上来Q向?00cx?45快?81路?88路公交R到昌q环南路站下R卛_?br />

中华刃针学会

北京特色东方医药研究?nbsp;   

北京昌^东方特色医药培训学校

北京市地图标?/FONT>

昌^区地图标?/FONT>

昌^区地图详l标?/FONT>

]]>
企业?/title> <link><![CDATA[http://www.barkf.com/cn/single/company.htm]]></link> <author>北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/)</author> <category>|站首页</category> <pubDate>company</pubDate> <description><![CDATA[    <img style="border-bottom: #d4d8dd 1px solid; border-left: #d4d8dd 1px solid; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; width: 231px; padding-right: 2px; height: 171px; border-top: #d4d8dd 1px solid; margin-right: 14px; border-right: #d4d8dd 1px solid; padding-top: 2px" hspace="0" alt="" align="left" src="http://jy298.demo.mofine.cn/templates/images/img1.jpg" width="231" height="171" />                                      北京特色东方医药研究院简?<br />Q前wؓQ北京昌q东方特色医药培训学校)成立?2000 q初。在q几q的特色ȝ技术的培训斚wQ做Z优异的成l,至今已D办各U类型的培训班有Q不同层ơ的针刀培训班(手法、解剖等Q、疑隄特色疗法培训班、颈臂腰腿痛临床q修班、刃针疗法培训班、中华特色膏药培训班、激能电摩培训班、注疗法培训班、脊p衡疗法培训班、岐轩脉法培训班、套针免费培训班等不同形式的培训班Qƈ得到各期学员的一致赞扬?nbsp;      <br />   2005 q?1 月,北京昌^东方特色医药培训学校被中国企业文化促q会、中国企业报C、中国质量与品牌杂志C、中国十大知名医药培训学校组l委员会在北京h民大会堂授予“中国十大知名医药培训学校”称受培训学校成立至今,已经培养了近万名临床诊疗dQ且均成为各自医疗机构中的骨q力量目前,学员遍布全国各地及澳大利亚、香港、台湾、新加坡、马来西亚等地。目前培训学校依托北京特色东方医药研I雄厚的医疗技术实力,U承“注重新技术诊疗经验传授,新技术床疗效提升”的教育理念Q将会ؓC会输送越来越多的优秀临床诊疗d? <P><FONT face="宋体">10q岁月,U淀了北京特色东方研I拼搏高效、负责感恩的企业文化Q?0q风雨,锤炼了北京特色东方医药研I一丝不苟、精益求_教学品质?0q_不过沧v一_,却已崛v一个特色教育品牌?br />地址Q北京市昌^环\56?</P> <P><FONT face="宋体">    联系人:董老师、王老师</FONT></P> <P><FONT face="宋体">    联系方式Q?10-69724481Q?10-69752691</FONT></P> <P><FONT face="宋体">    手机Q?5901484245</FONT></P> <P><FONT face="宋体">    E-mail:teseyiyao@126.com</FONT></P> <P>    QQ:910346558</P> <P>   |址Q?A href="http://www.barkf.com/">www.barkf.com</A></P> <P>   淘宝店:<A >http://dongfangyiyao.taobao.com</A></P> <P align="center"><img border="0" src="http://www.barkf.com/aspweb_editor/uploadfile/others/201579115037835.jpg" /></P></FONT></EMBED>]]></description> </item> <item> <title>软g下蝲 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) |站首页 menu_60
q里已调用系l的购物中心模块,无需修改!
]]>
汇款方式 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) |站首页 menu_52 一、汇ƾ方?/font>  

    单位汇款账号

    开户银行:北京银行昌^支行

    开 ?名:北京特色东方医药研究?nbsp;      

    ?nbsp;   P01090357910120109017954

   ————————————————?/font>

    个h汇款账号

    开户银行:中国农业银行昌^支行

    开 ?名:董林?nbsp;     

    ?nbsp;   P622  848  0010  0297  44116

    ------------------------------------

    开户银行:中国邮政储蓄银行昌^支行

    开 ?名:董林?nbsp;      

    ?nbsp;   P622  1881  0000  3636  6052

    ———————————?-----------

     开户银行:中国工商银行昌^支行

     开 ?名:董林?/font>

     ?nbsp;   P6222  3700  3366  8985

    -----------------------------------

     开户银行:中国银行昌^支行

     开 ?nbsp;名:董林?/font>

     ?nbsp;   ?6227 0000 1280 0045 799


二、联pL?nbsp; 
 
    ?nbsp;   址Q北京市昌^环\56?nbsp; 北京特色东方医药研究?/font>

    通信地址Q北京市昌^?013信箱    邮政~码Q?02200 

    联系人:董昌?/font>

    联系电话QTELQ:010?9724481Q?3701162091  

    传真QFAXQ:010?9742691

    E-mail:    teseyiyao@126.com

]]>
交通\U?/title> <link><![CDATA[http://www.barkf.com/cn/single/menu_51.htm]]></link> <author>北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/)</author> <category>|站首页</category> <pubDate>menu_51</pubDate> <description><![CDATA[<FONT face="宋体"> <P><FONT size="5" face="宋体"><STRONG>三、学习班报到交通\U?/STRONG></FONT></P> <P><FONT face="宋体">?nbsp; 北京火R站乘地铁到积水潭站下车,从地铁站的A出口 (西厅北出?上来Q向?00cx?45快?81路?88路公交R到昌q环南路站下R卛_?/FONT></P> <P><FONT face="宋体">?nbsp; 北京西站下R直接?7路?3路公交R到积水潭桥东站下车马路对面换?45快?81路?88路公交R到昌q环南路站下R卛_?/FONT></P> <P><FONT face="宋体">?nbsp; 首都飞机Z车直接乘机场快轨C直门站下换乘地铁2L到积水潭站下, 从A出口 (西厅北出? 上来Q向?00cx?45快?81路?88路公交R到昌q环南路站下R卛_?/FONT></P> <P><FONT face="宋体">?北京南站乘地?L到玄武门站换乘地?L到积水潭站下车,从地铁站的A出口 (西厅北出?上来Q向?00cx?45快?81路?88路公交R到昌q环南路站下R卛_?br /></FONT></P></FONT> <P><FONT face="宋体">中华刃针学会</FONT></P> <P><FONT face="宋体">北京特色东方医药研究?nbsp;   </FONT></P> <P><FONT face="宋体">北京昌^东方特色医药培训学校</FONT></P> <P><FONT face="宋体">北京市地图标?/FONT></P> <P><FONT face="宋体">昌^区地图标?/FONT></P> <P><FONT face="宋体">昌^区地图详l标?br /><img border="0" src="http://mingyizhilu.no7.35nic.com/aspweb_editor/uploadfile/others/2013419201937583.jpg" /></FONT></P>]]></description> </item> <item> <title>交通\U?/title> <link><![CDATA[http://www.barkf.com/cn/single/menu_56.htm]]></link> <author>北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/)</author> <category>|站首页</category> <pubDate>menu_56</pubDate> <description><![CDATA[<div><strong>学习班报C通\U?/strong> </div><p><span style="font-family:宋体"></span></p><p><span style="font-family:宋体">三、学习班报到交通\U?/span></p><p><span style="font-family:宋体"></span></p><p style=";margin-bottom:0;line-height:26px;background:white"><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)">?/span><span style="font-size:18px;color:#3E3E3E">北京火R站乘?/span><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><strong><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体">地铁<span>6</span>L</span></strong></span><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size:18px;color:#3E3E3E">?/span><strong><span style="max-width: 100%"><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体"><span style="max-width: 100%">南锣鼓؜?/span></span></em></span></strong><span style="font-size:18px;color:#3E3E3E">下RQ换?strong><span style="max-width: 100%"><span style="font-size:18px;font-family:宋体;color:black">地铁<span>8</span>L</span></span></strong></span><span style="font-size:18px;color:#3E3E3E">?/span><strong><span style="max-width: 100%"><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体"><span style="max-width: 100%">p庄站</span></span></em></span></strong><span style="font-size:18px;color:#3E3E3E">下RQ换?strong><span style="max-width: 100%"><span style="font-size:18px;font-family:宋体;color:black">地铁昌^U?/span></span></strong></span><span style="font-size:18px;color:#3E3E3E">?/span><strong><span style="max-width: 100%"><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体"><span style="max-width: 100%">昌^东关?/span></span></em></span></strong><span style="font-size:18px;color:#3E3E3E">下R?/span><strong><span style="max-width: 100%"><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体"><span style="max-width: 100%">C</span></span></em></span></strong><strong><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体">?/span></em></strong></span><span style="font-size:18px;color:#3E3E3E">卛_?/span></p><p style=";line-height: 26px;max-width: 100%;min-height: 1em;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;background: white"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)">?/span><span style="font-size:18px;color:#3E3E3E">北京火R站乘?strong><span style="max-width: 100%"><span style="font-size:18px;font-family:宋体;color:black">地铁<span>2</span>L</span></span></strong></span><span style="font-size:18px;color:#3E3E3E">?/span><strong><span style="max-width: 100%"><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体"><span style="max-width: 100%">U水潭站</span></span></em></span></strong><span style="font-size:18px;color:#3E3E3E">下R?/span><strong><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体"><span style="max-width: 100%">B1</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体">?/span></em></strong></span><span style="font-size:18px;color:#3E3E3E">Q换?strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size:18px;font-family:宋体;color:black">?/span></span></strong></span><strong><span style="max-width: 100%">345</span></strong><strong><span style="font-size:18px;font-family:宋体;color:#3E3E3E">快在</span></strong><strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体">昌^东关</span></em></span><em><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">?/span></em></span></strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px">下R卛_?/span></span></p><p style=";line-height: 26px;max-width: 100%;min-height: 1em;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;background: white"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)">?/span><span style="font-size: 18px">北京南站乘坐<span style="max-width: 100%"><strong><span style="max-width: 100%"><span style="font-family:宋体">地铁<span>4</span>L</span></span></strong></span>?/span></span><strong><span style="max-width: 100%"><em><span style="font-size:18px;font-family:宋体;color:#3E3E3E"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">西直门站</span></span></em></span></strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px">下R Q换?span style="max-width: 100%"><strong><span style="max-width: 100%"><span style="font-family:宋体">地铁<span>13</span>L</span></span></strong></span>?strong><span style="max-width: 100%"><em><span style="font-family:宋体"><span style="max-width: 100%">西二旗站</span></span></em></span></strong>下RQ换?span style="max-width: 100%"><strong><span style="max-width: 100%"><span style="font-family:宋体">地铁昌^U?/span></span></strong></span>?strong><span style="max-width: 100%"><em><span style="font-family:宋体"><span style="max-width: 100%">昌^东关?/span></span></em></span></strong>下R?strong><em><span style="font-family:宋体"><span style="max-width: 100%">C</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-family: 宋体">?/span></em></strong></span>卛_?/span></span></p><p style=";line-height: 26px;max-width: 100%;min-height: 1em;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;background: white"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="max-width: 100%"><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">?/span><span style="font-size:18px;color:black">北京南站乘坐<span style="max-width: 100%"><strong><span style="max-width: 100%"><span style="font-family:宋体">地铁<span>4</span>L</span></span></strong></span>?strong><span style="max-width: 100%"><em><span style="font-family:宋体"><span style="max-width: 100%">西直门站</span></span></em></span></strong>下RQ换?span style="max-width: 100%"><strong><span style="max-width: 100%"><span style="font-family:宋体">地铁<span>2</span>L</span></span></strong></span>?span style="max-width: 100%"><strong><span style="max-width: 100%"><em><span style="font-family:宋体">U水潭站</span></em></span></strong></span>下R?span style="max-width: 100%"><strong><span style="max-width: 100%"><span style="font-family:宋体">B1</span></span></strong><strong><span style="font-family:宋体">?/span></strong></span></span>Q换?span style="max-width: 100%"><strong><span style="max-width: 100%"><span style="font-family:宋体">345</span></span></strong><strong><span style="font-family:宋体">?/span></strong></span></span>?strong><span style="max-width: 100%"><em><span style="font-family:宋体"><span style="max-width: 100%">昌^东关?/span></span></em></span></strong>下R卛_?/span></span></p><p style=";line-height: 26px;max-width: 100%;min-height: 1em;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;background: white"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="max-width: 100%"><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">⑤北京西站乘?strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">地铁<span>9</span>L</span></span></strong></span><span style="font-size: 18px">?/span><strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">国家图书?/span></span><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">?/span></span></em></span></strong><span style="font-size: 18px">下RQ换?strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">地铁<span>4</span>L</span></span></strong></span><span style="font-size: 18px">?/span><strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">西直门站</span></span></em></span></strong><span style="font-size: 18px">下RQ换?strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">地铁<span>13</span>L</span></span></strong></span><span style="font-size: 18px">?/span><strong><span style="max-width: 100%"><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">西二旗站</span></span></em></span></strong><span style="font-size: 18px">下RQ换?strong><span style="max-width: 100%"><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">地铁昌^U?/span></span></strong></span><span style="font-size: 18px">?/span><strong><span style="max-width: 100%"><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">昌^东关?/span></span></em></span></strong><span style="font-size: 18px">下R?/span><strong><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">C</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">?/span></em></strong></span><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)">卛_?/span></span></span></p><p style=";line-height: 26px;max-width: 100%;min-height: 1em;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;background: white"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="max-width: 100%"><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">⑥北京西站乘?strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">?span>13</span>?/span></span></strong></span><span style="font-size: 18px">?/span><strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">家豁子?/span></span></em></span></strong><span style="font-size: 18px">下RQ换?strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">889</span></span></strong><strong><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">?/span></strong></span></span><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)">?/span><strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">昌^东关路口东站</span></span></em></span></strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)">下R卛_?/span></span></span></p><p style=";line-height: 26px;max-width: 100%;min-height: 1em;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;background: white"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="max-width: 100%"><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">⑦北京首都国际机场(<strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">3</span></span></strong><strong><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">可站楼上R</span></strong></span></span><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)">Q乘?strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">机场大巴昌^U?/span></span></strong></span><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)">?/span><strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">京科苑站</span></span></em></span></strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)">下RQ换?strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">376</span></span></strong><strong><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">?/span></strong></span></span><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)">?/span><strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><em><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">昌^东关?/span></span></em></span></strong><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)">下R卛_?/span></span></p><p style=";line-height: 26px;max-width: 100%;min-height: 1em;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;background: white"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="max-width: 100%"><span style="font-size: 18px;color: rgb(62, 62, 62)"><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important">⑧北京首都国际机场(<strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">T3</span></span></strong><strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体">航站g?/span></span></strong></span><span style="font-size: 18px">Q乘?/span><strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">机场U?/span></span></strong><span style="font-size: 18px">?/span><em><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><strong><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">东直门站</span></strong></span></em><span style="font-size: 18px">下RQ换?/span><strong><span style="max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important"><span style="font-size: 18px;font-family: 宋体;color: black">地铁<span>13</span>L</span></span></strong><span style="font-size: 18px">?strong><em><span style="font-family:宋体">西二旗站</span></em></strong>下RQ换<strong><span style="font-family:宋体">乘地铁昌q线</span></strong>?strong><em><span style="font-family:宋体">昌^东关?/span></em></strong>下R?strong><em><span style="font-family:宋体">C</span></em></strong><strong><em><span style="font-family:宋体">?/span></em></strong>卛_?/span></span></span></span></p><p><span style="font-family:宋体"></span><br/></p><p><span style="font-family:宋体">中华刃针学会</span></p><p><span style="font-family:宋体">北京特色东方医药研究?nbsp;    </span></p><p><span style="font-family:宋体">北京昌^东方特色医药培训学校</span></p><p><span style="font-family:宋体">北京市地图标?/span></p><p><span style="font-family:宋体">昌^区地图标?/span></p><p><span style="font-family:宋体">昌^区地图详l标?br/><img border="0" src="http://www.barkf.com/aspweb_editor/uploadfile/others/2013419201937583.jpg"/></span></p><script language="javascript" defer="">chgEditIframeSize();</script><script language="javascript" defer="">changeNoImage();</script><script language="javascript" type="text/javascript"><!-- var menuId =" getthe_hrefvar("menuid"); var" singleId =" getthe_hrefvar("id"); var" getHtmlFile ="../ajax_asp/single_view.asp"; getHtmlFile"" = getHtmlFile + "?menuid=" + menuId + "&id=" + singleId; showajax_div("statusid", "xweb-ajax-div", "xweb-ajaxdiv", getHtmlFile, 0); //--></script>]]></description> </item> <item> <title>汇款方式 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) |站首页 menu_55    汇款方式  

    单位汇款账号

    开户银行:北京银行昌^支行

    开 ?名:北京特色东方医药研究院有限责d?nbsp;      

    ?nbsp;   P010 9035 7910 1201 0901 7954

   ————————————————?/FONT>

    个h汇款账号

    开户银行:中国农业银行昌^支行

    开 ?名:董林?nbsp;     

    ?nbsp;   P622  848  0010  0297  44116

    ------------------------------------

    开户银行:中国邮政储蓄银行昌^支行

    开 ?名:董林?nbsp;      

    ?nbsp;   P622  1881  0000  3636  6052

    -------------------------------------

    开户银行:中国工商银行昌^支行

    开 ?nbsp;名:董林?/P>

    ?nbsp;   P6222 3700 3366 8985

    ------------------------------------

   开户银行:中国银行昌^支行

    开 ?nbsp;名:董林?/P>

    ?nbsp;   P6227  0000  1280  0045  799

]]>
软g升 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) |站首页 menu_54 ]]> 软g服务 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) |站首页 menu_38 Zl织l构软g2013?-中医微创临床跟踪教学pȝ

中医微创临床跟踪教学pȝ具备的特点:


1、本pȝ适用于中d创专业(针刀、刃针)?br />2、以名家诊疗思\为基Q配以详l的解剖C意囑֏部分实体图、实际治疗图Q可以更清晰明了的进行学习,Z床答疑、解惑?br />3、本教学pȝ解剖Q肌肉)部分Q采用躯q整体与单块肌肉互相l合的方式,更加清晰肌肉的v止点、行走区域,Z床治疗点的选择提供明确解剖基础?br />4、本教学pȝ解剖Q神l)部分Q采用神l偱行\U上常见的疾病与其生的相应症状如何鉴别Q可q速明诊疗思\及治疗部位?br />5本教学系l设立:名家专区Q可以更好的学习、理解名家的诊疗思想及操作特点,q速提高床诊疗水q?br />6、提供及时、有效的解决疑难问题的网l互动^台?br />7、提供其他服务?/FONT>

]]>
商品详细 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) 产品信息 productsview

]]>
购物中心 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) 产品信息 onlineshopping ]]> 订单详细 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) 用户中心 ordersview ]]> 订单认 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) 用户中心 ordersok ]]> 我的订单 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) 用户中心 myorders ]]> 我的购物?/title> <link><![CDATA[http://www.barkf.com/cn/single/myshopping.htm]]></link> <author>北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/)</author> <category>用户中心</category> <pubDate>myshopping</pubDate> <description><![CDATA[<iframe id="myshopping_userform" src="http://www.barkf.com/ajax_asp/api_plus/my_shopping.asp?lan=cn_1" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="340" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>]]></description> </item> <item> <title>扑֛密码 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) 用户中心 getpassword ]]> 修改资料 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) 用户中心 updateinfo ]]> 用户注册 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) 用户中心 userregister ]]> 用户中心 北京特色东方医药研究?北京特色医药 明医|?http://www.barkf.com/) 会员信息 userlogin ]]>